*Οι δραστηριότητες που είναι 2-3 φορές την εβδομάδα συμπληρώνονται αυτόματα.

*Δεδομένου ότι τα μαθήματα του  «ΡΟΔΙΩΝ ωδείον»,  είναι ατομικά,  η ημέρα και η ώρα θα οριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με τη γραμματεία  στο τηλ.  22410014000 εσ. 1-4