*Οι δραστηριότητες που είναι 2-3 φορές την εβδομάδα συμπληρώνονται αυτόματα.